en cz

PRÁVNÍ SLUŽBY

Ausch Real Estate spolupracuje již patnáct deset let s advokátní kanceláří Priečinská – Hanyk sídlící na Malé Straně. Advokátní kancelář Priečinská - Hanyk nám i našim klientům poskytuje vynikající péči a právní služby, které v mnoha ohledech převyšují standardní služby nabízené jinými pražskými kancelářemi. Právní služby hrají v oblasti obchodu s nemovitostmi klíčovou roli, máme tedy na jejich kvalitu zvláště vysoké nároky. Jsme pyšni na to, že můžeme spolupracovat se společností, která je v oblasti práva nemovitostí silným a profesionálním partnerem a která nám pomáhá zajistit pro klienty ten nejlepší možný servis.

AKPH

UNLIMITED © 2011 AuschRealEstate | All Rights Reserved