en cz

KONTAKTY

Patricia Aus

Ausch Real Estate
Zborovská 49, Praha 5
Office: +420 603 863 696
Email: patricie@ausch.eu

Patricie Noemi Auš
Managing Director

IČ: 48534617
Obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem
v Praze, v oddílu C, vložka 18875
Účet číslo: 5749591001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Praha

UNLIMITED © 2011 AuschRealEstate | All Rights Reserved